Tiden og evigheten, fred og rettferdighet

Preken i Stavsjø kirke

Nyttårsaften 2017 kl. 16

 

Tiden!

Den. . . stille ting som aldri hviler og  kalles tid, rullende, rushene, fort, stille, som et altomfattende havvann . . . dette er for alltid veldig bokstavelig talt et mirakel; en ting å slå oss dum på.  (Thomas Carlyle, 1840.)

219F234E-8840-4D5E-B0E5-E19F56134C33Ja, tiden er ett av verdens undre, en gåte vi ikke kan forstå, men vi reiser med tiden som er en del av Guds skapelse. Tiden kom da verden ble til og tiden vil bli inntil verden forsvinner. Og da blir Gud fortsatt.

Petter Dass sier i sin kjente salme:

Gud er Gud, om alle land lå øde,

Gud er Gud, om alle mann var døde.

Tiden er en del av Guds skapelse. Og tiden strømmer som en elv. Panta hrei, sa den greske filosofen Heraklit, alt strømmer. Du setter din fot aldri på samme sted i elvens strøm. Du kan aldri sti i gårsdagens spor i tidens strøm fordi gårsdagen er borte. Og nå er året 2017 nesten borte.

Hvorfor feirer vi jul på den 24. desember og nyttår på den 31. desember, altså dagen før høytiden begynner? Det er fordi at i de gamle dager begynte dagen ikke kl. 12 midnatt men ved solnedgang dagen før. Derfor starter juledagen, den 25. desember ved solnedgang på den 24. desember. Jøder tar sabbaten, lørdagen, på alvor, året rundt og den starter alltid fredag kveld og slutter lørdagskveld. Her i Norden hvor mørket råder i vintertiden fastslår vi at julehøytiden begynner kl. 18 på juleaften, det gjør vi i det minste på Island, fordi vi kan ikke bruke solen som klokke i årets mørkeste dager. Kirkeklokkene her i Norge begynner å kime klokken 17 men høytiden begynner faktisk klokken 18. Det som vi på Island kaller gamlárskvöld, eller gamleårskveld, kaller dere nyttårsaften, som er mye bedre ord, synes jeg, fordi det bekrefter det som jeg har akkurat sagt om jul og nyttårsfeiring, nyttårsaften er en del av nyttårsdagen.

Nyttårsaften. Da ser vi tilbake på året og vender vårt blikk imot fremtiden, til året 2018, i håp og tro. Kanskje får vi leve ett år til? Den vise mannen, Cicero, som levde i 1. århundre før Kristus: sa:

Ingen er så gammel at han ikke tror han kan leve et år til. (Grip dagen! s. 96)

Hva husker du best fra året 2017? Vi har alle hatt gode opplevelser, tror jeg, og så kan de også være at noen av oss har opplevd noe smertefullt, noe trist. Vi lever et personlig liv og så lever vi også kommunalt og globalt. Om vi ser på året ut fra Norge og verden da har vi opplevd store forandringer. Vi vet nå at mediene sier ikke alltid sannheten fordi millioner av falske nyheter svømmer i media havet og forvirrer oss og ødelegger det som vi trodde var trygt og sant. Vi må lære oss å leve i en ny verden og lære å lese på en ny måte, lese og evaluere alt som blir sagt og publisert i de klassiske medier og også i di såkalte sosiale medier. Disse nye mediene kan være nyttige fordi folk flest har nå en offentlig stemme de ikke har hatt noensinne før i verdenshistorien. Den kan være nyttig men den kan også bli misbrukt, om det som blir sagt, ikke er ifølge sannheten. Men sosiale medier har for eksempel gitt kvinner et nytt forum for å si fra trakassering og voldtekt som vi kjenner til igjennom #metoo aksjonen. De var på tide å åpne denne saken og vi kan håpe at den gir gode resultater og fremfører mer rettferdighet i verden.

Dagens evangelium er ikke en lang tekst:

Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.

Fred. Hva er egentlig fred?

I norsk bokmålsordbok kan vi lese om definisjon av ordet fred (Bare hovedpoeng leses!):

fred m1 (norrønt friðr, egentlig ‘vennskapelig forhold’)

1 våpenhvile, fredsslutning; ikke krig

slutte fred / freden i Versailles / arbeide for fred / drømme om fred på jord

2 harmoni, godt forhold

husfred / leve i fred med naboene sine / ane fred og ingen fare / leve i fred og fordragelighet / holde fred med noen

3 tilstand uten forstyrrelse, ro

ikke få fred for noe(n) / få arbeide, sitte i fred / fred og ro

4 opphøyd, fullkommen ro, mild stemning

julefred / det hviler fred over bygda

5 frelse (I,2); indre ro og harmoni

sjelefred / ha fred med Gud / ha fred i sjelen, hjertet

6 i velsignelse og hilsen:

gå i fred og tjen Herren med glede / lyse fred over ens minne / Guds fred (i huset)! / fred være med dere! egentlig gammel orientalsk hilsen

Det norske ordet fred og friður på islandsk betyr faktisk de samme. Ordene overlapper hverandre kanskje over 90% i forhold til mening.

I Bibelsk sammenheng kommer ordet fred fra de hebraiske order Shalom. Shalom betyr «harmoni, godt forhold» som er en del av den norske forklaring om ordet fred. Da samfunnet er i harmoni, folk blir forelsket, lever sammen i kjærlighet, barn fødes og blir voksne, folk har arbeid og oppgaver, syke for omsorg, arbeidslivet funker bra, kultur gleder oss og mediene sier sannheten, da er det harmoni og godt forhold. Da er det moro å leve og nyte dagene i lykke og glede.

Fred kan defineres på mange måter. Jeg synes den hebraiske tolkningen er vakker og altomfattende. Shalom betyr situasjonen da alle har det bra og samfunnet preges av rettferdighet. Ja, rettferdighet! Det er ett viktig ord som roper til ordet fred. Rettferd og fred er som et kjærlighetsforhold. Disse to ord henger nemlig sammen fordi fred er og blir alltid en frukt av rettferdigheten. Husk disse ordene: En frukt av rettferdigheten. Uten rettferdighet blir de aldri fred. Dette ser vi i Midtøsten hvor maktmisbruk fører til krig og opprør.

I ett rettferdig samfunn deles velferd på en god måte. I ett samfunn hvor ressurser og rikdom deles ikke rettferdig blir det ikke fred.
Innom politikken søker de ulike partier å finne balanse på Stortinget. På engelsk heter det å passe på «checks and balances», kunsten å få det beste ut av hver og en sak.

Vi er heldige som lever i Norge, som med de andre nordiske land har funnet en vei til å dele på en ganske god måte. Jeg, sier ikke på en fullkommen måte, men på en ganske god måte som alltid må vurderes ut fra de fullkomne målet på hver og en tid. Og da ser vi at troens viktige begrep som tro, håp, kjærlighet og fred, dreier seg om politikk, om samfunnet, om folkets velferd og lykke. Kirken er ikke her bare for å snakke om himmelen men om de himmelske verdier på jord, i hele samfunnet, hele verden. «Mer himmel på jord» sier Hamar bispedømme i sin målsetting. Og vi ber i Herrens bønn: «La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.» Og så sier vi i samme bønn, og snakker om rettferdighet, deling av velferd og ressurser: «Gi oss i dag vårt daglige brød.» Alt handler dette om livet her og nå.

I Davidssalme 85 står det skrevet:

Ja, hans frelse er nær for dem som frykter ham,

for at herlighet skal bo i landet vårt.

11 Miskunn og sannhet skal møte hverandre,

rettferd og fred skal kysse hverandre.

12 Sannhet skal spire opp av jorden

og rettferd se ned fra himmelen.

13 Herren skal gi det som godt er,

og landet vårt skal bære sin grøde.

14 Rettferd går foran

når han drar fram.

Snart er året 2017 gått forbi. Tidens elv strømmer fortsatt og snart begynner nytt år 2018. Og på dette viktige veikryss sier Jesus til oss, til deg og meg:

Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.

Han oppmuntrer oss med gode ønsker og minner oss på at det himmelske er utgangspunktet, den himmelske fred som er alltid i forhold med rettferden. Det er den himmelske fred som vi trenger, en fred med riktig innehold og i en evig sammenheng.

Profeten Jeremias sine ord er også viktige i dagens sammenheng da han sier:

For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.
Når dere kaller på meg og kommer for å be til meg, vil jeg høre på dere.

Ved årets slutt vil jeg takke menigheten for mange gode treff ved gudstjenester, dåp, konfirmasjon og gravferder, også i butikken og på livets vei. Jeg takker menighetsrådet med Kjell Skaugen som leder, for godt samarbeid. Jeg takker organist Ljubomir Ivanov, musikere som har gledet oss ved gudstjenester med sine talenter, kirkeverter, kirketjener Aina Bakke, prost Gerd Th.  Christensen, kirkeverge Kai Ove Berg, kollegaer, menighetspedagog Heidi Sveås, stab på kirkekontoret i Brumunddal og Moelv, spesielt kontorleder, Gro Solbakk, og alle andre som har medvirket i menighetens arbeid.

Jeg ønsker dere alle et velsignet nytt år. Jeg er glad over hvor godt menigheten har tatt i mot meg og vært tålmodig i forhold til meg og gitt meg mange gode tilbakemeldinger.

Tiden. Vi står midt i tidens elv. Tiden strømmer og vi følger tiden inntil vi, hver og en, møter evigheten i tidens fylde. Ingen av oss vet hvor lenge vi blir i tidens strøm. Men Gud vet og han har alt under kontroll.

Måtte Gud gi dere et godt nytt år hvor «rettferd og fred skal kysse hverandre» og folket i landet vårt og i hele verden få se «mer himmel på jord».

Amen.

Færðu inn athugasemd

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Breyta )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Breyta )

Tengist við %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.